Μέλη & Συνεργάτες της Εταιρείας

 Ιωάννα Αλεξανδροπούλου

Δικηγόρος   παρ’ Αρείω Πάγω μέλος του Δ. Σ Αθηνών, Μεταπτυχιακές Σπουδές  στο Πανεπιστήμιο Robert Schuman, Στρασβούργο, DEA στο Διεθνές Δίκαιο, ειδικότητα: Ιδιωτικό Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και είναι υπ.Δρ. στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης). Έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια και συνέδρια και έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά. Έχει πολύχρονη  εμπειρία Έχει Δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία σε υποθέσεις,  δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας, Οικονομικών Υπηρεσιών  &  υποθέσεων δικαίου εταιρειών και επιχειρήσεων, αθέμιτου ανταγωνισμού και αξιογράφωνκαι σημαντικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο .

Αγγελος Α. Πατρώνης

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις, μέλος του Δ. Σ Αθηνών, Μεταπτυχιακές Σπουδές  στο Εργατικό Δίκαιο και είνα υπ.Δρ. στη Νομική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια και συνέδρια και έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά .

Hande  Öztürk

Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης. Πτυχιούχος Νομικής του Galatasaray University. Ορκωτή μεταφράστρια σε Αγγλικά – Τουρκικά –Γαλλικά. Έχει εργαστεί στο Basketball Arbitral Tribunal και σε μεγάλες δικηγορικές εταιρίες στην Ευρώπη. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια και έχει πολλές δημοσιευμένες εργασίες. Ειδικεύεται στο Αθλητικό Δίκαιο.

 Ευδοξία Τσιρώνη 

 Δικηγόρος  Παρ’ Εφέταις μέλος του Δ. Σ Αθηνών. Σπουδές στο Ευρωπαϊκό & Αγγλικό Δίκαιο – Llb European Law του Πανεπιστημίου Thames Valley University, Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο – LLM International Sports Law του Πανεπιστημίου Anglia Polytechnic University, Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει πολύχρονη  εμπειρία και Δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία στο Αστικό Δίκαιο , Εμπορικό Δίκαιο και  Ποινικό Δίκαιο, ενώ εχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια και συνέδρια και έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά  και σημαντικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο.

 Ανδρέας Κ. Σγούρας

Δικηγόρος παρά Πρωτόδικαις μέλος ΔΣΑ Πειραιώς, Master in Law (LL.M) (Μεταπτυχιακέςσπουδές)–εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, London Metropolitan University. Έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια και συνέδρια  και έχει αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις .

Νικόλαος Καράμπελας

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, μέλος του ΔΣΑ Αθηνών. Πτυχιούχος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει αρκετά συνέδρια σεμινάρια και ειδικεύεται στο Ποινικό Δίκαιο.

Γεώργιος Δασκαλόπουλος

Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις, μέλος Δ. Σ Αθηνών. Πτυχιούχος του της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά σεμινάρια και συνέδρια.

 Ζωγραφένια Καλλιμάνη

Πτυχιούχος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Ασκούμενη Δικηγόρος. Έχει πιστοποιητικό ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αθλητικό Δίκαιο, ενώ έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό  και έχει αρκετές δημοσιεύσεις στο αντικείμενο του Αθλητικού Δικαίου σε διεθνή περιοδικά.

Βιβιαν Παπαηρακλή

ΑσκούμενηΔικηγόρος, Νομική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) Έχει ειδική σεμιναριακή
εκπαίδευση  σε θέματα ποινικού και ευρωπαϊκού Δικαίου.


Εξωτερικοί Συνεργάτες

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος

Dr. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Πτυχιούχος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και  μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι μέλος Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια και έχει μεγάλο συγγραφικό έργο και πολλές δημοσιευμένες εργασίες. Ειδικεύεται στο Αστικό Δίκαιο και Αθλητικό Δίκαιο.

Αλίν Σταυράτη

Δικηγόρος, Πτυχίο του Διεθνούς και  Ευρωπαϊκού Δικαίου  (L.L.B. of International and European Law) Université Paris I – Panthéon Sorbonne. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών επίπεδο Ι στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (Master I International Business Law) Université Paris I – Panthéon Sorbonne. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών επίπεδο ΙΙ στη Διακυβέρνηση και το Δίκαιο  της Ενέργειας (Master II Governance of Energy and Energy Law) Institut de Droit des Affaires – Université Aix-Marseille και Institut   National des Sciences Techniques et Nucléaires (INSTN). Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών επίπεδο ΙΙ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master II Management and Business Administration) Sciences Po Aix Grande Ecole (Aix en Provence – France).Είναι μέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, ειδικεύεται στο  Εμπορικό δίκαιο και Τραπεζικό Δίκαιο, Διοικητικό δίκαιο και  διατέλεσε Νομική Σύμβουλος στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, στην εταιρεία ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και εμπειρία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OCDE) – Παρίσι. Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό .

Μαγδαληνή Γ. Μπέλλου

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις, μέλος Δ. Σ Αθηνών. Μεταπτυχιακές Σπουδές  στη Νομική Σχολή   Πανεπιστημίου Αθηνών Εργατικό Δίκαιο. Έχει πολυετή εμπειρία σε υποθέσεις Εργατικού και Αστικού Δικαίου, έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια και συνέδρια  και έχει αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις .

Δάφνη Μπατσαρά

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις (μέλος ΔΣΘ). Ειδίκευση στο Ποινικό, Αστικό  και Αθλητικό Δίκαιο. Μέλος της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπήςτης  ΓΓΑ (2013). Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό .

Βαγγέλης Αλεξανδράκης

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, μέλος του ΔΣΑ Αθηνών. Πτυχιούχος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και είναι Υπ. Dr. Με ειδίκευση στο Αθλητικό Δίκαιο. Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια με πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις.

 Αθανασία Καραμητσάνη

Δικηγόρος παρ' Εφέταις  μέλος του ΔΣΑ Αθηνών. Είναι Πτυχιούχος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με  ειδίκευση στο Αστικό, Εμπορικό και Διοικητικό Δίκαιο. Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και επιστημονικά σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ιωάννης   Πάκας

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ΔΠΜΣ Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει συμμετάσχει σε πολλά Συνέδρια και επιστημονικά σεμινάρια .

Ελένη Θ. Τζούλια

Πτυχιούχος Νομικής Δημοκριτείου Πανεπιστήμιο Θράκης, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Έχει κάνει μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Ruprecht-Karls, Χαϊδελβέργη, Γερμανία στo Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο (Legum Magister - LL.M). Έχει Δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία σε υποθέσεις αστικής & εμπορικής φύσεως, έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες και έχει παρακολουθήσει πολλά ειδικά σεμινάρια και συνέδρια πολλών πεδίων του Δικαίου.

 Copyright 2012 by Dimitrios Panagiotopoulos | wed design happyad

.