Δημοσιεύσεις - Συγγράματα

Συγγραφικό έργο Δημοσιεύσεις: περισσότερα στις ιστοσελίδες  του ΕΚΕΑΔ : www.ekead.gr όπως και  της iasl: http://iasl.org/pages/en/about_iasl/member_cv.php?uid=2

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 
Βιωσιμότητα του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος  & Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»
για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Copyright 2012 by Dimitrios Panagiotopoulos | wed design happyad

.