Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος

Ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος είναι Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω και ΣτΕ., Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε Επισκέπτης  Καθηγητής στo Πανεπιστήμιo Πελοποννήσου (2003-2009), Αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (2010-2013). Από το 2008 μέχρι σήμερα είναι Πρόεδρος  στην International Association of Sports Law (IASL).

Έχει σπουδάσει Νομικά και Αθλητικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Δίκαιο, τον Αθλητισμό και τη Φιλοσοφία.

Είναι Διδάκτωρ του Αθλητικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικός εμπειρογνώμων Αθλητικού Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Μέλος Νομικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ και πολλών άλλων επιστημονικών Ενώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Διετέλεσε μέλος της επιτροπής της Eλληνικής Προεδρίας της Ε.Ε., ως υπεύθυνος για την εναρμόνιση της αθλητικής νομοθεσίας στην Ευρώπη 2003, υπήρξε μέλος πολλών Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Υπήρξε Ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας της International Association of Sports Law (IASL) από το 1992 και Πρόεδρος της  από το 2008. Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας Αθλητικού Δικαίου (ΕΚΕΑΔ) από το 1990.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και είναι μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι Διευθυντής έκδοσης του Διεθνούς Περιοδικού: Pandektis, International Sports Law Review, και του περιοδικού: Επισκόπηση Αθλητικού Δικαίου Lex Sportiva, και e- Lex Sportiva journal, έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, έχει συγγράψει πολλά βιβλία και έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Έχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό για την πρωτοπόρα προσπάθεια του στον τομέα του Αθλητικού Δικαίου και παγκόσμια διάκριση στην επιστήμη του Αθλητικού Δικαίου,  απο το κέντρο Αθλητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Johannesburg 2005 με το Βραβείο Aisymnitis. 

 

Δημοσιεύσεις - Συγγράματα      Διακρίσεις   Γνωμοδοτήσεις

Copyright 2012 by Dimitrios Panagiotopoulos | wed design happyad

.