Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία


Η Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ιδρύθηκε 10-9-2013, αποτελεί συνέχεια του ομώνυμου Δικηγορικού Γραφείου που λειτουργούσε από το 2001  εγκατεστημένο στο κέντρο των Αθηνών στην περιοχή της Πλατείας Κάνιγγος. Έχει άμεση πρόσβαση δια των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Παρέχει αποτελεσματικά νομικές υπηρεσίες με άμεσο πρακτικό και δημιουργικό τρόπο στους τομείς:

Αθλητικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Δημόσιο - Διοικητικό Δίκαιο, Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο - Κοινωνική Ασφάλιση, Εργατικές Διαφορές, Σωματεία - Συνεταιρισμοί, Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό δίκαιο, Δίκαιο ανταγωνισμού, Διεθνείς Συναλλαγές στον Αθλητισμό και Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο, Διαιτησία και διαμεσολάβηση.

Διαθέτει άριστα καταρτισμένο προσωπικό δικηγόρων, ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες και ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων. Τα μέλη και οι συνεργάτες  της Εταιρείας έχουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το πελατολόγιο τηε Δικηγορικής Εταιρείας εκτός των υποθέσεων προσώπων που χειρίζεται, περιλαμβάνει ελληνικές και διεθνείς ομοσπονδίες αθλητισμού, δημόσιους οργανισμούς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει ειδικές νομικές συμβουλές σε άλλους νομικούς συμβούλους ή δικηγόρους, καθώς και σε άλλες ελληνικές ή ξένες δικηγορικές εταιρείες.

 

Copyright 2012 by Dimitrios Panagiotopoulos | wed design happyad

.